Latvijas šķēpmetēju kluba mājaslapa uz rekonstrukcijas laiku slēgta.
Saziņai e-pasts: skepi@apollo.lv